Priser

Priser på fjernvarme


Privatkunder

Gjelder fra og med 1.1.2019. Alle priser er inkl. mva.

Månedsmiddel for forsyningsområdet (www.nordpoolspot.com)

Energipris nettleie (inkl. Forbruksavgift og Enova avgift)

Administrativt påslag

Sum energiledd pr. kWh

spot

42,91 øre/kWh

3,75 øre/kWh

Spot + 46,66 øre/kWh

De enkelte elementene i beregningen av fjernvarmeprisen er identisk med til enhver tids gjeldende priser fra Trønderenergi Nett, offentlige avgifter og retningslinjer fra NVE. Fastbeløp beregnes ikke i fjernvarmeprisen.

Bedriftskunder

Gjelder fra og med 1.1.2019. Alle priser er eks. mva.

Effektledd fjernvarme

Sommer mars - oktober

Vinter Januar, februar, november, desember

Enerigledd fjernvarme

Månedsmiddel for forsyningsområdet (www.nordpoolspot.com)

Energipris nettleie

Administrativt påslag

Forbruksavgift

Sum energiledd pr. kWh


45,00 kr/kW/mnd

60,00 kr/kW/mnd


spot el

5,00 øre/kWh

3,00 øre/kWh

15,83 øre/kWh

23,83 øre/kWh

De enkelte elementene i beregningen av fjernvarmeprisen er identisk med til enhver tids gjeldende priser fra Trønderenegi Nett, offentlige avgifter og retningslinjer fra NVE.

Enovaavgift og eventuelle fastbeløp beregnes ikke i fjernvarmeprisen

Kontakt oss:


Klæbu Bioenergi AS

v/Peder Tulluan

Brøttemsvegen 718

7540 KLÆBU


Org. nr.: 813493632 MVA


Daglig leder: Jan Egil Tillereggen


Kundetelefon: 941 72 351

e-post: post@klabubioenergi.no


Ved tekniske problemer

ang. varmeleveranse,

ring vakttelefon: 913 41 443

Webredaktør: Terje Eggan