Hallset varmesentral

Hallset varmesentral

Hallset varmesentral, Klæbu

Informasjon:

Fra og med 2023 vil det ikke være nødvendig med manuell avlesning for de fleste av våre kunder, da dette vil bli automatisert. 
Kontaktinformasjon:

E-post: post@klabubioenergi.no

Ved tekniske problemer ang. varmeleveranse, ring vakttelefon: 913 41 443

Fra og med 2023 vil det ikke være nødvendig med manuell avlesning

Måleravlesning

 
 
 
 
 
 

For de som ikke har tilgang på internett, kan sende måleravlesningen på SMS til: 900 56 007

(målernummer og målerstand)

Webredaktør: Terje Eggan