Hallset varmesentral

Hallset varmesentral

Hallset varmesentral, Klæbu

Informasjon:

For kunder med kvartalvis avregning, vil det bli sendt ut en samleregning for andre og tredje kvartal.

Kontaktinformasjon:

E-post: post@klabubioenergi.noVed tekniske problemer ang. varmeleveranse, ring vakttelefon: 913 41 443

Kunder som ikke har automatisk avlesning av sine målere, kan en registrere sitt forbruk kvartalsvis på skjemaet under.

Datoer for avlesning: 31/3, 30/9, 31/12

Måleravlesning

 
 
 
 
 
 

For de som ikke har tilgang på internett, kan sende måleravlesningen på SMS til: 900 56 007

(målernummer og målerstand)