Sørborgen varmesentralen

Sørborgen varmesentralen

Varmesentral ble i samarbeid med Nord Energi AS installert i 2015, og gir varme til Sørborgen barneskole, Klæbu ungdomsskole og Klæbu idrettshall med et totalt varmebehov på ca. 1,4 GWh pr. år.

Sørborgen varmesentral, Klæbu

Med et forventet forbruk på 1,4 GWh, vil dette anlegget spare klimaet for utslipp av 370 tonn Co2. Dette tilsvarer å redusere bruken av fyringsolje med 140 tusen liter.