Priser

Priser på fjernvarme


Privatkunder

Gjelder fra og med 1.1.2021. Alle priser er eks. mva.

Månedsmiddel for forsyningsområdet (www.nordpoolspot.com)

Energipris nettleie (inkl. Forbruksavgift og Enova avgift)

Sum energiledd pr. kWh

spot

41,19 øre/kWh

Spot + 41,19 øre/kWh

De enkelte elementene i beregningen av fjernvarmeprisen er identisk med til enhver tids gjeldende priser fra Trønderenergi Nett, offentlige avgifter og retningslinjer fra NVE. Fastbeløp beregnes ikke i fjernvarmeprisen.

Bedriftskunder

Gjelder fra og med 1.1.2021. Alle priser er eks. mva.

Effektledd fjernvarme

Sommer mars - oktober

Vinter Januar, februar, november, desember

Enerigledd fjernvarme

Månedsmiddel for forsyningsområdet (www.nordpoolspot.com)

Sum energiledd pr. kWh


45,00 kr/kW/mnd

60,00 kr/kW/mnd


spot el

Spot + 26,69 øre/kWh

De enkelte elementene i beregningen av fjernvarmeprisen er identisk med til enhver tids gjeldende priser fra Trønderenegi Nett, offentlige avgifter og retningslinjer fra NVE.

Enovaavgift og eventuelle fastbeløp beregnes ikke i fjernvarmeprisen