Priser

Priser på fjernvarme


Privatkunder

Gjelder fra og med 1.1.2022. Alle priser er inkl. mva.

Månedsmiddel for forsyningsområdet (www.nordpoolspot.com)

Energipris nettleie (inkl. Forbruksavgift og Enova avgift)

Sum energiledd pr. kWh

spot

49,89 øre/kWh

Spot + 49,89 øre/kWh

* I Januar - mars er forbruksavgiften midlertidig redusert med 8,125 øre/kWh slik at energileddet blir

41,77 øre/kWh

Energiprisen reguleres i samsvar med gjeldende nettleie, offentlige avgifter og spotpris fra Nordpool

i henhold til retningslinjer fra myndighetene.

Bedriftskunder

Gjelder fra og med 1.1.2022. Alle priser er eks. mva.

Effektledd fjernvarme

Sommer mai - oktober

Vinter november - april

Enerigledd fjernvarme

Månedsmiddel for forsyningsområdet (www.nordpoolspot.com)

Sum energiledd pr. kWh


40,00 kr/kW/mnd

60,00 kr/kW/mnd

25,41

spot el

Spot + 25,41 øre/kWh

* I Januar - mars er forbruksavgiften midlertidig redusert med 6,5 øre/kWh slik at energileddet blir

18,91 øre/kWh

Fjernvarmeprisen reguleres i samsvar med gjeldende nettleie, offentlige avgifter og spotpris fra

Nordpool i henhold til retningslinjer fra myndighetene.