Priser

Priser på fjernvarme


Privatkunder

Gjelder fra og med 1.4.2023. Alle priser er inkl. mva.

Månedsmiddel for forsyningsområdet (www.nordpoolspot.com)

Energipris nettleie (inkl. Forbruksavgift og Enova avgift)

Sum energiledd pr. kWh

spot

50,43 øre/kWh

Spot + 50,43 øre/kWh

Forbruksavgift inkl. mva
11,45 øre/kWh for januar, februar og mars 2023
19,80 øre/kWh for resten av 2023

Klæbu Bioenergi AS har vedtatt at private og borettslag skal ha den samme kompensasjonen som strømkundene får.

Kompensasjon dekker 90% av det som overstiger en spotpris på 87,50 øre inkl. mva.

Energiprisen reguleres i samsvar med gjeldende nettleie, offentlige avgifter og spotpris fra Nordpool

i henhold til retningslinjer fra myndighetene.

Bedriftskunder

Gjelder fra og med 1.4.2023. Alle priser er eks. mva.

Effektledd fjernvarme

Sommer mai - oktober

Vinter november - april

Enerigledd fjernvarme

Månedsmiddel for forsyningsområdet (www.nordpoolspot.com)

Sum energiledd pr. kWh


40,00 kr/kW/mnd

60,00 kr/kW/mnd

25,84

spot el

Spot + 25,84 øre/kWh

Forbruksavgift eks. mva
9,16 øre/kWh for januar, februar og mars 2023
15,84 øre/kWh for resten av 2023

Rabatt og pristak for næringsbygg

Regjeringen har opprettet en energistøtteordning som også gjelder næringskunder for 2022 og frem til mars 2023. Denne har en del forutsetninger som kan være vanskelig å oppfylle for en fjernvarmekunde. Våre kunder som har fjernvarme som sin hovedoppvarmingskilde vil få en ekstraordinær rabatt fra Klæbu Bioenergi AS. Merk at både rabatt og makspris er knyttet til spotprisandelen, de andre prisleddene som nettleie og avgifter kommer i tillegg.


Rabatt dersom spotprisen fra Nord Pool overstiger 70 øre/kWh og pristak

Våre næringskunder som har fjernvarme som sin hovedoppvarmingskilde vil få følgende rabatt:


• 50% av spotpris fra 70 øre/kWh - 230 øre/kWh


• 100% av spotpris over 230 øre/kWh


Eventuell rabatt vil fremkomme på fakturaen

Fjernvarmeprisen reguleres i samsvar med gjeldende nettleie, offentlige avgifter og spotpris fra

Nordpool i henhold til retningslinjer fra myndighetene.