Om oss

Om Klæbu Bioenergi AS:


Klæbu Bioenergi AS ble etablert i 2014 med virksomhet i Klæbu kommune, og drifter i dag en biovarmesentral som på oppdrag fra Klæbu kommune gir varme til Sørborgen barneskole, Klæbu ungdomsskole og Klæbu idrettshall med et totalt varmebehov på ca. 1,4 GWh pr. år.    Klæbu Bioenergi  overtok i tillegg fjernvarmeanlegget på Hallset i Klæbu fra Statkraft 2 januar 2017. Dette anlegget produserer ca. 5 GWh pr. år, som gjør at  selskapet har en årlig produksjon på totalt  6,4 GWh. 

 


Hallset varmesentral leverer varme innenfor et konsesjonsområdet på Hallset, som omfatter både private, offentlige og næringslivskunder.


Selskapet består av 12 lokale eiere som også forvalter skogbruksressurser i Klæbu. Gjennom økt bruk av bioenergi med kortest mulig avstand mellom stubbe og brennbar flis, ønsker selskapet å skape næringsutvikling på grunnlag av lokale fornybare ressurser.
Klæbu Bioenergi AS takker Innovasjon Norge for samarbeidet,

og den avgjørende investeringsstøtten for å kunne realisere fornybare prosjekter i Klæbu.


Kontakt oss:


Forretningsadresse:

Klæbu Bioenergi AS

v/Haldor B. Grendstad

Brøttemsvegen 1611

7540 KLÆBU


Fakturaadresse:

EHF eller epost: klaebu.bioenergi@mottak.unieconomy.no


Org. nr.: 813493632 MVADaglig leder: Jan Egil Tillereggen


e-post: post@klabubioenergi.no


Ved tekniske problemer

ang. varmeleveranse,

ring vakttelefon: 913 41 443